Z okazji Jubileuszu naszej firmy pragnę serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom byłym i obecnym za to , że możemy z powodzeniem realizować powierzone nam zadania bez przerwy przez 20 lat . W szczególności serdeczne podziękowania kieruję do współzałożyciela Jerzego Kordusa za zaufanie , wsparcie i wspólną ponad 25-letnią drogę , pełną sukcesów i pomyślnie pokonywanych wszelkich trudności. Życząc Naszej Firmie kolejnych owocnych wielu lat – dziękuję.

Grażyna Olszewska Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowego ” CELOKS ” Gdańsk.

Przedsiębiorstwo Usługowe Celoks usługi stoczniowe i zewnętrzne prace porządkowe, czyszczeniowe, pomocnicze, remontowe.